Podziękowania

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie dziękuje Politechnice Koszalińskiej za bezpłatne przekazanie naszej placówce przyłbic ochronnych, które pozwolą na zachowanie standardów bezpieczeństwa podczas zbliżających się egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.