Podsumowanie semestru jesiennego w CKU Koszalin

W dniu 29.03.2019 r. w Centrum odbyło się podsumowanie półrocznej pracy słuchaczy i nauczycieli. Semestr jesienny obfitował w wiele ciekawych wydarzeń, wyjść i konkursów w naszej szkole, co zostało przypomniane podczas prezentacji. Słuchacze chętnie i aktywnie brali udział we wszystkich przedsięwzięciach. Na uwagę zasługuje fakt zaangażowania się młodzieży w liczne akcje charytatywne. Praca na rzecz potrzebujących osób czy zwierząt nie tylko wspiera słabszych i bezbronnych ale też sprawia, że młodzi ludzie czują się ważni, potrzebni i potrafią zauważać innych wokół siebie.

Miłym akcentem podsumowania było wręczenie przez Panią wicedyrektor Ewę Turek pamiątkowych dyplomów wszystkim laureatom konkursów oraz słuchaczom, którzy w semestrze jesiennym wyróżnili się wysoką frekwencją na zajęciach lekcyjnych oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!