Podpisanie porozumienia z GIPO Sp. z o.o.

Dnia 26 września 2018 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie przy udziale Prezydenta Miasta Koszalina pana Piotra Jedlińskiego oraz Biura Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia podpisało porozumienie o współpracy z firmą GIPO Sp. z o.o.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie w okresie swojej działalności organizowało liczne przedsięwzięcia w ramach współpracy sektora edukacji z biznesem m.in. wycieczki zawodoznawcze, prelekcje, warsztaty, kursy i szkolenia. Jednym z długoletnich partnerów Centrum jest firma GIPO Sp. z o.o. Słuchacze naszej szkoły od dłuższego czasu odbywają w firmie GIPO Sp. z o.o.  praktyki zawodowe. Wielu pracowników firmy GIPO Sp. z o.o. to absolwenci szkół i kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych w Centrum.

Gipo Sp. z o.o. jest młodą, dynamiczną i innowacyjną firmą, efektywnie działającą z klientami. Oferuje optymalne rozwiązania produkcyjne, kompleksowe metody do transportu wewnętrznego oraz produkcję specjalistycznego sprzętu. Firma skupia się na jakości i zapewnianiu usług na wysokim poziomie oraz terminowości dostaw w konkurencyjnych cenach.

Od 21 czerwca 2010 roku współpracujemy z firmą Gipo Sp. z o.o. na mocy listu intencyjnego. Obecna współpraca dotyczy przede wszystkim organizacji na terenie zakładu pracy praktyk zawodowych, współorganizacji szkoleń i innych spotkań o charakterze edukacyjnym z udziałem kadry pedagogicznej oraz promowania słuchaczy, absolwentów wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami w zawodzie poprzez stwarzanie możliwości zatrudnienia, a także zmierza do umożliwienia pracownikom firmy GIPO Sp. z o.o. udziału w bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych, podnoszących ich kwalifikacje.