Organizacja pracy Centrum od 4 maja 2021 r.

szkoła podstawowaliceum ogólnokształcące
stacjonarne
szkoła policealnaliceum ogólnokształcące
zaoczne
kwalifikacyjne kursy zawodowe
4 – 9 majazdalne
5, 6, 7 maja – dni wolne od zajęć dydaktycznych
zdalne
5, 6, 7 maja – dni wolne od zajęć dydaktycznych
piątek, niedziela – zdalnie
sobota – 8 maja zajęcia praktyczne prowadzone w szkole
zdalnepiątek, niedziela – zdalnie
sobota – 8 maja zajęcia praktyczne prowadzone w szkole
10 – 16 majazdalnezdalnezdalnezdalnezdalne
17 – 23 majastacjonarnie – zajęcia hybrydowe prowadzone w szkolestacjonarnie – zajęcia hybrydowe prowadzone w szkolepiątek, niedziela – zdalnie
sobota – 22 maja zajęcia praktyczne prowadzone w szkole
piątek, niedziela – zdalnie
sobota – 22 maja zajęcia praktyczne prowadzone w szkole
piątek, niedziela – zdalnie
sobota – 22 maja zajęcia praktyczne prowadzone w szkole
24 – 30 majastacjonarnie – zajęcia hybrydowe prowadzone w szkole
26,27 maja – dni wolne od zajęć dydaktycznych
stacjonarnie – zajęcia hybrydowe prowadzone w szkole
26,27 maja – dni wolne od zajęć dydaktycznych
stacjonarnie – zajęcia hybrydowe prowadzone w szkolestacjonarnie – zajęcia hybrydowe prowadzone w szkolestacjonarnie – zajęcia hybrydowe prowadzone w szkole
Od 31 maja 2021 r. powrót wszystkich słuchaczy do nauki stacjonarnej – zajęcia będą się odbywały w szkole.

Harmonogram może zmieniać się w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

Prosimy na bieżąco sprawdzać informacje związane z organizacją pracy szkół.