Opłata za egzamin maturalny – dotyczy absolwentów z lat ubiegłych!!!

Prosimy absolwentów z lat ubiegłych, którzy:

  • po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego,
  • przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili

o dokładne sprawdzenie na stronie OKE w Poznaniu w zakładce egzamin maturalny/ opłata za egzamin maturalny, za jakie przedmioty należy dokonać wpłaty.

Prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie OKE pt. „USTALENIE WYSOKOŚCI I DOKONANIE OPŁATY”:

https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm

Niewniesienie opłaty w terminie do 7 marca 2021 r. będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

 Kto z Państwa będzie miał opłatę, zobowiązany jest wydrukować stosowny dokument, na którym będzie zapisany kod sprawy, potrzebny do zaksięgowania wpłaty. Następnie ten dokument wraz dowodem wpłaty należy wysłać do OKE w Poznaniu, a do szkoły dostarczyć kserokopię dowodu wpłaty (również do 07.03.2021r.)