Odbiór wyników egzaminu zawodowego (czerwiec-lipiec 2022)

  1. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia 31 sierpnia 2022 r.  od godz. 10:00 są dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe w sesji czerwiec- lipiec 2022.
  2. Informujemy, że świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty kwalifikacji zawodowej, dyplomy oraz informacje o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w sesji czerwiec-lipiec 2022 zdający będą mogli odbierać w szkole, w sekretariacie słuchaczy (1 piętro, pok. 112) od dnia 8 września 2022 r. , od godz. 12:00, po okazaniu dowodu osobistego.