Odbiór wyników egzaminu zawodowego (czerwiec-lipiec 2021)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia 31 sierpnia 2021 r. od godz. 10:00 będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe w sesji czerwiec- lipiec 2021.

1. Informacje będą dostępne dla zdających
– przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach dwuliterowych i trzyliterowych – pod adresem https://poznan.epkz.cke.edu.pl

Informujemy, że świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty kwalifikacji zawodowej, dyplomy oraz informacje o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w sesji czerwiec-lipiec 2021 zdający będą mogli odbierać w szkole, w sekretariacie słuchaczy (1 piętro, pok. 112)  od dnia 8 września 2021 r. , od godz. 10:00, po okazaniu dowodu osobistego.