Odbiór wyników egzaminu zawodowego

Odbiór wyników egzaminu zawodowego z sesji styczeń-luty 2019 r. dnia 22 marca 2019 r. od godziny 13:00 do 18:00 w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112)

Dnia 22 marca 2019 r. od godziny 13:00 do 18:00 w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112) będzie możliwość odebrania wyników egzaminu zawodowego z sesji styczeń-luty 2019 r.
Absolwent szkoły policealnej oraz absolwent KKZ (kwalifikacyjnego kursu zawodowego) w przypadku nie zdania egzaminu w sesji styczeń-luty 2019 r. ma możliwość złożenia do dnia 29 marca 2019 r. (7 dni od ogłoszenia informacji o wynikach egzaminu zawodowego) deklaracji o ponownym przystąpieniu do egzaminu w najbliższej sesji czerwiec-lipiec 2019 r.

Słuchacze (absolwenci) szkoły policealnej oraz absolwenci KKZ (kwalifikacyjnych kursów zawodowych), którzy w sesji styczeń-luty 2019 r. nie zaliczyli dowolnej części egzaminu, a chcą przystąpić do sesji czerwiec-lipiec 2019 r., mogą składać uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112) w następujących terminach:
– piątek 22.03.2018 r. od godz. 13:00 do 18:00,
– sobota 23.03.2018 r. od godz. 8:00 do 16:00,
– wtorek 26.03.2018 r. od godz. 8:00 do 16:00,
– środa 27.03.2018 r. od godz. 8:00 do 16:00,
– czwartek 28.03.2018 r. od godz. 8:00 do 16:00,
– piątek 29.03.2018 r. od godz. 10:00 do 18:00.