Odbiór świadectw

Dnia 22 czerwca 2018 r. od godziny 9:00 do 16:00 w sekretariacie słuchaczy (pokój 112) będzie możliwość odebrania świadectw ukończenia gimnazjum oraz szkoły policealnej.