Nietypowa mennica – operator CNC artystą

W Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie działa nietypowa mennica.

Dzień otwarty
Zobacz „produkcję” okolicznościowych medali i spróbuj wygrać kilka z nich w konkursie dotyczącym jubileuszu Koszalina.

Zapraszamy do pracowni obrabiarek CNC w godzinach 10:00-12:00 w sobotę 21 maja 2016 r.

Słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, czyli aktualnej formy nauczania osób dorosłych, pamiętają o zbliżających się obchodach 750 rocznicy Miasta Koszalina. Podczas zajęć programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie postanowiono wykorzystać wiedzę i umiejętności z tej dziedziny do wykonania okolicznościowych medali z herbami miasta. Rewers medalu to udostępniona przez Urząd Miasta pieczęć, zaprojektowana przez panią Aleksandrę Gołdyn-Witkowską. Nawiązuje ona do pierwszej pieczęci miasta z wizerunkiem biskupa kamieńskigo Hermana von Gleichen, który 23 maja 1266 roku nadał Koszalinowi prawa miejskie.

Zobacz medale 360 stopni:
http://dokumenty.ckukoszalin.edu.pl/cwiczenia/medale/

W TVP3 Szczecin nadano materiał o naszej nietypowej mennicy. Zobacz kronikę (ustaw suwak czasu na 12:43):

Słuchacze wykorzystali grafikę pieczęci do zaprogramowania obróbki medali. Dobrali i ustawili narzędzia skrawające oraz parametry ich pracy. Ustalili sposób mocowania półfabrykatu i nietypowa mennica zaczęła limitowaną produkcję.

Na awersach medali wykonano trzy kolejne koszalińskie herby: z głową św. Jana Chrzciciela, znakiem wendy, oraz z księciem Bogusławem II na koniu.

Słuchacze tych kursów, uczący się zawodu operatora obrabiarek skrawających, mają ułatwiony start zawodowy – na naszym rynku pracy fachowcy w tej dziedzinie są ciągle poszukiwani przez pracodawców.

Dokumentacja fotograficzna wykonana została przez słuchaczy kształcących się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie w zawodzie fotograf w kwalifikacji rejestracja i obróbka obrazu.