Murarze z Gimnazjum dla Dorosłych w ramach OHP zakończyli staż zawodowy we Frankfurcie nad Odrą

Dwóch słuchaczy z Gimnazjum dla Dorosłych w ramach OHP – Paweł Huzar i Mateusz Raj –  wzięło udział w projekcie „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery” w ramach programu ERASMUS +, którego celem było zdobycie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności jego uczestników. W dniu 26 lutego 8 – osobowa grupa uczestników HP 16-8 powróciła z dwutygodniowego stażu we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech. Tam w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Przemysłu Budowlanego Berlina – Brandenburgii w okresie od 13 lutego do 24 lutego 2017r. chłopcy zdobywali doświadczenie w zawodzie murarza pod okiem surowego ale jednocześnie niezwykle sympatycznego i  wyrozumiałego instruktora pana Udo Heise. Od początku stażu uczyli się murować proste ściany, które z biegiem czasu stawały się coraz bardziej skomplikowane, z kątami a nawet z łukami. Murarze poznali fachowe słownictwo niemieckie, zapoznali się z zasadami wiązań w murarstwie, nauczyli się używać profesjonalnie narzędzi ręcznych w warsztacie oraz pracować przy pomocy konwencjonalnych urządzeń pomiarowych. Zdobyta wiedza i umiejętności zostały zweryfikowane podczas egzaminu, gdzie każdy uczestnik otrzymał ocenę wraz ze wskazówkami i uwagami do dalszej pracy od instruktora.

Jednak założeniem projektu nie była tylko ciężka praca, ale również poznanie kultury i zabytków Brandenburgii. Młodzież miała zapewniony bardzo bogaty program kulturowy oraz zorganizowany czas wolny. Odbyły się wycieczki do Berlina i Poczdamu, wyjście na kręgielnię, oraz spotkanie z niemieckim mistrzem olimpijskim w strzelaniu Manfredem Kurzerem.

Podczas uroczystego zakończenia wszyscy otrzymali certyfikaty potwierdzające czas trwania stażu oraz zakres nabytych kompetencji. Umiejętności zawodowe oraz kompetencje językowo-kulturowe nabyte podczas trwania projektu zwiększą atrakcyjność młodych ludzi na rynku pracy i wraz z otrzymanym certyfikatem będą dla nich przepustką do kariery zawodowej.