Młodzi Głosują

W ramach ogólnopolskiej akcji „Młodzi Głosują” w czwartek, 22. października, słuchacze Centrum wzięli udział w symulacji wyborów do parlamentu RP. Lokal wyborczy znajdował się klubie szkolnym.

Ponieważ wielu naszych słuchaczy to osoby pełnoletnie, uprawnione do głosowania, postanowiliśmy zainteresować ich samymi wyborami, zwrócić uwagę na niską frekwencję w wyborach państwowych oraz uzmysłowić, że są odpowiedzialni za swoją przyszłość.