Lekcja wolności

4 czerwca 2014 słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego uczcili Dzień Wolności.

Na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie dyskutowali o przemianach 1989 roku w Polsce.

Zwieńczeniem obchodów było utworzenie „żywej flagi” i udekorowanie terenu przed szkołą biało – czerwonymi balonikami.