Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

MS.01. Świadczenie usług w zakresie masażu

W zawodzie:

1. Wykonywanie masażu medycznego

Słuchacz:

1) charakteryzuje budowę i czynności układów i narządów człowieka;

2) określa wskazania i przeciwwskazania do poszczególnych rodzajów masażu medycznego;

3) przestrzega zasad wykonywania poszczególnych rodzajów masażu medycznego;

4) wyjaśnia mechanizmy działania poszczególnych rodzajów masażu medycznego na organizm człowieka;

5) dobiera pozycje ułożeniowe pacjenta i przygotowuje go do masażu medycznego;

6) lokalizuje palpacyjnie struktury anatomiczne człowieka;

7) ocenia struktury anatomiczne człowieka na potrzeby masażu medycznego;

8) charakteryzuje przebieg kliniczny i leczenie jednostek chorobowych;

9) określa korelację między masażem medycznym, kinezyterapią i fizykoterapią stosowanymi w danej jednostce chorobowej;

10) dobiera metody masażu medycznego do jednostek chorobowych pacjenta;

11) dobiera metodykę wykonywania masażu medycznego w jednostkach chorobowych pacjenta;

12) stosuje techniki odkształceń na podstawie oceny topograficznej i strukturalnej tkanek i narządów człowieka;

13) wykonuje masaż klasyczny;

14) wykonuje masaż medyczny w środowisku wodnym;

15) wykonuje masaż limfatyczny;

16) wykonuje masaż odruchowy w podstawowym zakresie (segmentarny, łącznotkankowy, punktowy);

17) wykonuje masaż: Shantala, izometryczny, tensegracyjny, stawowy;

18) wykonuje masaż z użyciem przyrządów.

2. Wykonywanie masażu sportowego

Słuchacz:

1) wyjaśnia biomechanikę organizmu człowieka w różnych dyscyplinach sportu;

2) dobiera rodzaje masażu sportowego do dyscypliny sportu i cyklu treningowego;

3) dobiera metody masażu sportowego stosowane w odnowie biologicznej organizmu;

4) stosuje środki ułatwiające lub wspomagające masaż sportowy w zależności od wskazań;

5) wykonuje masaż sportowy w wybranych dyscyplinach sportu w zależności od cyklu treningowego i stanu zdrowia zawodnika;

6) wykonuje masaż sportowy u zawodnika kontuzjowanego.

3. Wykonywanie masażu kosmetycznego i profilaktycznego

Słuchacz:

1) dobiera rodzaje masażu relaksacyjnego;

2) przestrzega zasad masażu kosmetycznego;

3) przestrzega zasad masażu profilaktycznego;

4) wykonuje masaż relaksacyjny;

5) wykonuje masaż profilaktyczny;

6) wykonuje masaż kosmetyczny.