EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

W zawodzie:

1. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych

Słuchacz:

 1. wyjaśnia budowę i zasady działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 2. rozpoznaje układy zasilające urządzenia i systemy mechatroniczne;
 3. rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych;
 4. przestrzega zasad instalacji i obsługi oprogramowania do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;
 5. określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 6. przestrzega zasad obsługi sieci komunikacyjnych w systemach mechatronicznych;
 7. instaluje oprogramowanie specjalistyczne do układów programowalnych oraz oprogramowanie do wizualizacji i symulacji procesów;
 8. podłącza urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami roboczymi;
 9. podłącza układy komunikacyjne urządzeń i systemów mechatronicznych;
 10. uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne;
 11. wykonuje niezbędne regulacje urządzeń i systemów mechatronicznych;
 12. sprawdza działanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

2. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Słuchacz:

 1. dobiera metody konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 2. monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych;
 3. wykonuje przeglądy techniczne urządzeń i systemów mechatronicznych;
 4. wykonuje pomiary wielkości fizycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
 5. przygotowuje materiały, elementy, podzespoły i zespoły niezbędne do konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 6. wykonuje konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych;
 7. wykonuje wymianę niesprawnych elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych;
 8. ocenia jakość wykonanych prac.