Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

poprzednia nazwa: E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych

Słuchacz:

 1. wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych;
 2. dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn;
 3. dobiera materiały konstrukcyjne;
 4. rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej;
 5. przestrzega zasad przygotowywania elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu;
 6. określa sposoby oceny stanu technicznego elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych przygotowanych do montażu;
 7. dobiera techniki łączenia materiałów;
 8. dobiera narzędzia do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych;
 9. dobiera elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 10. wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych;
 11. ocenia jakość wykonanego montażu, podzespołów i zespołów mechanicznych.

2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych

Słuchacz:

 1. wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 2. wyjaśnia działanie układów sterowania pneumatycznego i hydraulicznego;
 3. rozróżnia elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne;
 4. rozróżnia parametry i funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 5. dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 6. dobiera elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 7. ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych przygotowanych do montażu;
 8. wykonuje montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 9. sprawdza zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych z dokumentacją techniczną.

3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych

Słuchacz:

 1. rozróżnia elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne;
 2. określa parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 3. określa funkcje elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 4. wyjaśnia działanie układów sterowania elektrycznego i elektronicznego;
 5. dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 6. dobiera elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
 7. ocenia stan techniczny elementów, podzespołów elektrycznych i elektronicznych przygotowanych do montażu;
 8. wykonuje montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 9. sprawdza poprawność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 10. ocenia jakość montażu elementów i podzespołów elektronicznych;
 11. sprawdza zgodność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną.