Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała

Słuchacz:

 1. dobiera metody diagnozy stanu skóry;
 2. przygotowuje klienta do określonego zabiegu kosmetycznego ciała;
 3. określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów upiększających ciała;
 4. dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem kosmetycznym ciała;
 5. przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 6. dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów kosmetycznych ciała;
 7. dobiera preparaty kosmetyczne do wykonywania określonych zabiegów kosmetycznych ciała;
 8. dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała;
 9. wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała zgodnie z postawioną diagnozą;
 10. wykonuje zabiegi pielęgnacyjne ciała z wykorzystaniem czynników fizykalnych;
 11. stosuje aparaturę specjalistyczną podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych ciała;
 12. udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych ciała w warunkach domowych.

2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp

Słuchacz:

 1. określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
 2. dobiera i stosuje preparaty kosmetyczne do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
 3. dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
 4. dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem kosmetycznym dłoni i stóp;
 5. dobiera i stosuje aparaturę, narzędzia i przybory do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
 6. wykonuje zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp;
 7. dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów upiększających dłoni i stóp;
 8. wykonuje zabiegi upiększające dłoni i stóp zgodnie z potrzebami klienta;
 9. udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp w warunkach domowych.