AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy

Słuchacz:

 1. przeprowadza wywiad z klientem;
 2.  dobiera metody diagnozy stanu skóry twarzy, szyi i dekoltu;
 3. ocenia stan skóry twarzy, szyi i dekoltu;
 4.  określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
 5.  przygotowuje klienta do określonego zabiegu pielęgnacyjnego twarzy, szyi i dekoltu;
 6.  dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem pielęgnacyjnym twarzy, szyi i dekoltu;
 7.  przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
 8. dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
 9.  dobiera preparaty kosmetyczne do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
 10.  dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
 11.  wykonuje zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z postawioną diagnozą;
 12. określa działanie czynników fizykalnych na organizm człowieka, uwzględniając wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania;
 13.  wykonuje zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu z wykorzystaniem czynników fizykalnych;
 14.  udziela porad w zakresie pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu w warunkach domowych.

2. Wykonywanie zabiegów upiększających twarzy

Słuchacz:

 1. przestrzega zasad korygowania kształtu i elementów twarzy;
 2.  przeprowadza analizę kolorystyczną typu urody klienta;
 3.  przygotowuje klienta do wykonywania określonych zabiegów upiększających twarzy;
 4.  dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem upiększającym twarzy, szyi i dekoltu;
 5.  dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
 6.  dobiera i stosuje preparaty kosmetyczne do wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
 7.  określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
 8.  dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
 9.  wykonuje zabiegi upiększające twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z potrzebami klienta;
 10.  stosuje aparaturę specjalistyczną podczas wykonywania zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
 11.  udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu w warunkach domowych.