Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

1. Drukowanie nakład

Słuchacz:

 1. dobiera maszyny cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu;
 2. dobiera podłoża i materiały eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nakładu;
 3. przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nakładu;
 4. przygotowuje materiały cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu;
 5. przestrzega zasad przygotowania maszyn cyfrowych do cyfrowego drukowania nakładu;
 6. przygotowuje maszyny cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu;
 7. przestrzega zasad cyfrowego drukowania nakładu na maszynach cyfrowych;
 8. obsługuje drukujące maszyny cyfrowe;
 9. ocenia jakość cyfrowych wydruków nakładów;
 10. określa sposoby personalizacji druków;
 11. dobiera metody wykończania wydruków cyfrowych;
 12. wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków cyfrowych.

2. Wykonywanie wydruków wielkoformatowych

Słuchacz:

 1. dobiera maszyny cyfrowe do drukowania wielkoformatowego;
 2. przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do drukowania wielkoformatowego;
 3. przygotowuje materiały cyfrowe do drukowania wielkoformatowego;
 4. przestrzega zasad przygotowania cyfrowych maszyn wielkoformatowych do drukowania;
 5. przygotowuje cyfrowe maszyny wielkoformatowe do drukowania;
 6. przestrzega zasad wykonania wydruków wielkoformatowych;
 7. obsługuje cyfrowe maszyny wielkoformatowe;
 8. wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków wielkoformatowych;
 9. dobiera system wystawienniczy do prezentacji wydruków wielkoformatowych;
 10. przygotowuje wydruki wielkoformatowe do ekspozycji.