AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

1. Opracowywanie publikacji

Słuchacz:

 1. opracowuje materiały wydawnicze dotyczące publikacji;
 2. ustala parametry technologiczne wyrobu;
 3. planuje proces wytwarzania produktu poligraficznego w środowisku cyfrowym;
 4. wykonuje obliczenia dotyczące zapotrzebowania materiałowego;
 5. przestrzega zasad kalkulacji kosztów wytworzenia produktu poligraficznego;
 6. wykonuje obliczenia kosztów wytworzenia produktu poligraficznego.

2. Przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania

Słuchacz:

 1. gromadzi i przetwarza materiały cyfrowe przeznaczone do wykonania prac graficznych i publikacji;
 2. przestrzega zasad składania tekstu i łamania publikacji;
 3. składa tekst i łamie publikację za pomocą specjalistycznego oprogramowania;
 4. określa i dobiera metody reprodukcji poligraficznej oraz obróbki grafiki;
 5. przygotowuje i modyfikuje grafikę z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania;
 6. tworzy kompozycje graficzno-tekstowe za pomocą specjalistycznego oprogramowania;
 7. przestrzega zasad przygotowania materiału cyfrowego do naświetlania lub drukowania;
 8. przygotowuje materiał cyfrowy do naświetlania lub drukowania;
 9. wykonuje impozycję prac cyfrowych;
 10. wykonuje wydruki próbne;
 11. określa zakres zastosowania cyfrowych systemów produkcyjnych w poligrafii;
 12. posługuje się cyfrowymi systemami produkcyjnymi w produkcji poligraficznej.