AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

1. Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych

Słuchacz:

 1. korzysta z różnych źródeł informacji o produktach i usługach reklamowych;
 2. rozpoznaje rynek produktów i usług reklamowych na podstawie analizy ekonomicznej i marketingowej;
 3. stosuje narzędzia marketingu;
 4. opracowuje ofertę handlową zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami klientów;
 5. stosuje metody kalkulacji cen;
 6. opracowuje cenniki produktów i usług reklamowych;
 7. przygotowuje prezentację produktów i usług reklamowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

2. Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych

Słuchacz:

 1. tworzy i aktualizuje bazy danych o klientach;
 2. identyfikuje typy klientów;
 3. prowadzi rozmowę sprzedażową;
 4. prezentuje ofertę sprzedaży produktów i usług reklamowych;
 5. prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych zgodnie z przyjętą strategią marketingową;
 6. realizuje zlecenia i zamówienia na produkty i usługi reklamowe;
 7. negocjuje oraz przygotowuje umowy sprzedaży produktów i usług;
 8. prowadzi dokumentację dotyczącą sprzedaży produktów i usług;
 9. korzysta z programów komputerowych stosowanych w procesie sprzedaży produktów i usług reklamowych.