AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Poprzednia nazwa: A.20. Rejestracja i obróbka obrazu.

1. Organizacja prac fotograficznych

Słuchacz:

 • przestrzega zasad kompozycji i estetyki obrazu;
 • organizuje miejsca na potrzeby planu fotograficznego;
 • określa metody rejestracji obrazu;
 • dobiera sprzęt i materiały do realizacji prac fotograficznych;
 • przestrzega zasad techniki świetlnej w realizacji oświetlenia planu zdjęciowego;
 • wykonuje konserwację sprzętu zdjęciowego i oświetleniowego;
 • sporządza dokumentację z zakresu planowania i organizacji prac fotograficznych.

2. Rejestracja obrazu

Słuchacz:

 • przestrzega zasad rejestracji obrazu;
 • rejestruje obrazy z wykorzystaniem różnych technik fotograficznych;
 • wykonuje zdjęcia plenerowe;
 • wykonuje zdjęcia studyjne;
 • wykonuje zdjęcia techniczne;
 • posługuje się sprzętem fotograficznym i oświetleniowym stosowanym podczas rejestracji obrazu.

3. Kopiowanie i obróbka obrazu

Słuchacz:

 • dobiera sprzęt i urządzenia do kopiowania, obróbki i wizualizacji obrazu;
 • wykonuje kopie obrazów na materiałach fotograficznych;
 • wykonuje obróbkę chemiczną materiałów fotograficznych;
 • wykonuje skanowanie oryginałów;
 • dokonuje cyfrowej obróbki obrazu;
 • drukuje obrazy z plików graficznych;
 • archiwizuje obrazy;
 • wykonuje konserwację sprzętu i urządzeń do powielania i obróbki obrazu.