Koszaliński Budżet Obywatelski

Rozpoczęło się głosowanie na projekty złożone do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 !

Budżet Obywatelski jest doskonałym narzędziem angażującym mieszkańców w sprawy miasta i umożliwia realizację projektów szczególnie istotnych z ich punktu widzenia, czym przyczynia się do poprawy jakości życia w naszym mieście. Głosowanie na projekty jest istotnym etapem Budżetu Obywatelskiego.

W tym roku głosować mogą wszyscy mieszkańcy Koszalina bez względu na wiek, dlatego ważnym jest, aby młodzi ludzie aktywnie włączyli się w ten proces.

ZASADY GŁOSOWANIA:

1. Prawo udziału w głosowaniu mają wszyscy mieszkańcy Koszalina, bez względu na wiek.

2. Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz.

3. Osoba biorąca udział w głosowaniu może oddać głos na maksymalnie 3 projekty ogólnomiejskie oraz na maksymalnie jeden projekt osiedlowy z osiedla, które zamieszkuje.

4. Aby prawidłowo oddać głos należy podać:

– adres zamieszkania,

– numer PESEL, który przetwarzany jest wyłącznie w celu jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej

oraz potwierdzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby działań związanych z budżetem obywatelskim.

5. W celu weryfikacji oddania głosu elektronicznego należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego. Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.

6. Z jednego numeru telefonu można zagłosować maksymalnie 3 razy.

7. Aby rozpocząć głosowanie należy kliknąć przycisk „Rozpocznij głosowanie”.

Uwaga! Tylko mieszkańcy osiedli: Bukowe, Tysiąclecia, Lubiatowo, Lechitów oraz Rokosowo biorą udział w głosowaniu osiedlowym. W pozostałych osiedlach projekty do realizacji zostały wybrane podczas spotkań osiedlowych lub łączna kwota realizacji wszystkich zgłoszonych projektów nie przekroczyła kwoty zaplanowanej w budżecie obywatelskim na 2020 rok.