Jubileusz CKU Koszalin

DRODZY SŁUCHACZE, ABSOLWENCI, PRACOWNICY I PRZYJACIELE
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie

Mamy zaszczyt poinformować, że rok szkolny 2017/2018
jest  Rokiem Jubileuszowym dla CKU Koszalin.

Szkoła obchodzi podwójny jubileusz: 70 lecie istnienia (1 września 1946 r. powstała Państwowa Szkoła Zawodowa i Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa, która w 1975 r. przyjęła nazwę Zespół Szkół Mechanicznych w Koszalinie – popularnie zwanym Mechanikiem) i 20 rocznicę powstania Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica (01.09.1997 r.).
Zapraszamy do wspólnego świętowania i udziału w imprezach towarzyszących temu Jubileuszowi.

Z tej okazji odbędą się różnego rodzaju konkursy, wystawy, spotkania, akcje, o których będziemy Państwa informować poprzez stronę internetową szkoły.

Pragniemy też przez cały najbliższy rok przybliżyć naszą szkołę mieszkańcom Koszalina, podkreślać wagę i znaczenie Centrum w życiu lokalnej społeczności. Dlatego w Roku Jubileuszowym odbędą się również konkursy, warsztaty zawodoznawcze dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta.
Wszystkich serdecznie zapraszamy