Interaktywna matematyka w zasięgu ręki. Pola i obwody figur płaskich.

W ramach cyklu lekcji otwartych z matematyki „Interaktywna matematyka w zasięgu ręki” dnia 20 listopada 2015 roku została przeprowadzona przez panią Barbarę Drzewiecką lekcja pt. „Pola i obwody figur płaskich”.

Lekcje otwarte prowadzone w Centrum kierowane są do otwartego grona słuchaczy i nauczycieli. Zajęcia zostały przeprowadzane w szkole stacjonarnej w sali 110 wyposażonej w tablicę interaktywną. Uczestniczyli w nich słuchacze semestru 1LS. Lekcje otwarte mają na celu zaprezentowanie nauczycielom możliwości tablicy interaktywnej oraz przekonanie ich do stosowania jej na swoich zajęciach. Wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach otwartych z matematyki ma zapewnić także większe zainteresowanie słuchaczy przedmiotem.

Podczas zajęć wykorzystywano technologie informacyjne – zastosowano tablicę interaktywną oraz inne środki dydaktyczne w postaci zestawów zadań, tablic matematycznych i kalkulatorów.