Informator o szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Koszalińskie szkoły ponadpodstawowe przygotowały bogatą ofertę edukacyjną. Jeśli zdecydujesz się na dalsze kształcenie w Koszalinie, możesz wybrać jedną spośród 18 bezpłatnych szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin.

Rekrutacja do szkół będzie przeprowadzona drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego – nabory.eduportal.koszalin.pl

 

PLIKI DO POBRANIA
Informator o szk_ponadpodst_2022_23.pdf (2,00MB, .PDF)