Harmonogram egzaminów poprawkowych oraz w terminie dodatkowym

Szkoła stacjonarna

egzaminy odbywają się w szkole

Semestr Termin Godzina Przedmiot
7P 15.02.2022 r.
wtorek
9:00 historia wos
9:00 fizyka
8 P 15.02.2022 r.
wtorek
9:15 historia wos
3LS 15.02.2022 r.
wtorek
9:15 matematyka R
18.02.2022 r.
piątek
13:30 język polski
5 LSa   15.02.2022 r.
wtorek
9:15 matematyka P
matematyka R
18.02.2022 r.
piątek
13:00 geografia R
5LSb 15.02.2022 r.
wtorek
9:00 historia i społeczeństwo
9:15 matematyka P
matematyka R
17.02.2022 r.
czwartek
13:00 język angielski
18.02.2022 r.
piątek
13:00 geografia
13:15 język polski

SZKOŁA ZAOCZNA

egzaminy odbywają się w formie zdalnej na platformie moodle

Semestr Termin Godzina Przedmiot
1LZ 15.02.2022 r.
wtorek
12:00 biologia
chemia
16.02.2022 r.
środa
15:00 geografia,
geografia R
15:15 historia
wos
17.02.2022 r.
czwartek
14:00 język angielski
18.02.2022 r.
piątek
15:00 informatyka
15:30 matematyka P
matematyka R
3 LZ 16.02.2022 r.
środa
15:15 historia
18.02.2022 r.
piątek
15:30 matematyka R
5 LZ 16.02.2022 r.
środa
15:00 geografia R
17.02.2022 r.
czwartek
14:00 język angielski
18.02.2022 r.
piątek
15:30 język polski