Gala laureatów olimpiad przedmiotowych

8 października 2014r. w sali Senatu Politechniki Koszalińskiej odbyło się wręczenie nagród laureatom olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2013/2014. Statuetkę w kształcie sowy otrzymała m.in. Pani Bożena Gmur, słuchaczka Centrum Kształcenia Ustawicznego, która zajęła 3 miejsce w IV Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Administracyjno-Prawnej dla Dorosłych (opiekun Pani Małgorzata Gałkowska).

Gratulujemy !