Filmoteka

program edukacyjny Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Projekt objęty patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, realizowany w ramach priorytetowego programu edukacji artystycznej MKiDN.

Start programu planowany jest na początku 2009 roku. Zakłada wyposażenie 14 000 polskich gimnazjów i liceów w pakiety 55 wybranych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych wraz z ich omówieniami i scenariuszami analizy filmowej.

Doboru filmów dokonała grupa prawie 40 naukowców z zakresu filmoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, psychologii i pedagogiki,  pod kierunkiem prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, prof. Marka Hendrykowskiego, prof. Tadeusza Lubelskiego i prof. Tadeusza Szczepańskiego.

Cały projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego.

Filmoteka Szkolna odpowiada na potrzeby wprowadzenia do szkół elementów edukacji filmoznawczej w czasach ekspansji kultury audiowizualnej. Zbiór filmów nie przestawia kanonu polskiego filmu ani kanonu lektur szkolnych. Przygotowany materiał dydaktyczny ma nauczyć młodzież świadomego i krytycznego obcowania ze sztuką filmową, a także rozpoznawania środków wyrazu i instrumentów formalnych, którymi posługuje się film.  Co ważne, pozwala zrozumieć także rolę twórczości filmowej w życiu społecznym i artystycznym – jej udział w dyskursie o kondycji państwa, historii, człowieka, twórczości.

 Prof. Ewelina Nurczyńska – Fidelska we wstępie do broszury napisała: „Autorzy projektu zaproponowali takie filmy, aby szkolne spotkania kierowały uwagę uczniów na te poziomy rozmów, które odkrywają głębokie sensy intelektualne i moralne. W tych wyborach nauczyciel dostrzeże jednak także możliwość refleksji nad cechami formalnymi dzieła filmowego – jego wyznacznikami estetycznymi i gatunkowymi. W tym celu filmy podporządkowane zostały określonym problemowo-tematycznym hasłom, otwierającym drogi do działań zarazem analitycznych i interpretacyjnych.”

Filmoteka Szkolna ma otwartą formułę, dzięki temu umożliwia prowadzenie zajęć w zróżnicowany sposób, zarówno w systemie lekcyjnym, jak i pozalekcyjnym (koła zainteresowań, szkolne dyskusyjne kluby filmowe). Mogą z niej korzystać nauczyciele wielu przedmiotów – języka polskiego, wiedzy o sztuce, historii czy wychowania obywatelskiego.

Każdy zestaw filmów uzupełniony jest filmowym komentarzem: filmoznawczym prof. Tadeusza Lubelskiego i subiektywnym studentów PWSFTviT. Wszystkie etiudy studenckie są indywidualnymi impresjami ich twórców, osobistym komentarzem do poprzedzanego filmu. Wystąpili w nich znani i cenieni przez młode pokolenie artyści, twórcy i postacie życia publicznego m.in.: Wilhelm Sasnal, Tomasz Lis, Muniek Staszczyk, kabaret Mumio, zespół Lao Che, ks. Wojciech Drozdowicz, Andrzej Chyra, muzyk Pono, Karolina Gruszka.

Tematy płyt, lista filmów i autorzy opracowania scenariusza analizy filmowej

 1. Kino myśli – dr Agnieszka Morstin–Popławska
 • Krzysztof Zanussi: Struktura kryształu [74’]
 • Zbigniew Rybczyński: Tango [8’]
  2. Moralność kamery – dr Wojciech Otto
 • Jacek Bławut: Nienormalni [78’]
 • Krzysztof Kieślowski: Z punktu widzenia nocnego portiera [15’30”]
  3. Obserwacje codzienności – dr Kamila Żyto
 • Robert Gliński: Cześć Tereska [86’]
 • Władysław Ślesicki: Rodzina człowiecza [24’]
  4. Kadry pamięci – dr Agnieszka Morstin–Popławska
 • Jacek Skalski: Portret własny [20’]
 • Wojciech Jerzy Has: Jak być kochaną [97’]
  5. Obrazy magiczne – dr Natasza Korczarowska
 • Jan Jakub Kolski: Historia kina w Popielawach [99’]
 • Piotr Szulkin: Oczy uroczne [41’]
  6. Filmowe przypowieści – mgr Anna Śliwińska
 • Witold Leszczyński: Żywot Mateusza [76’]
 • Stefan Schabenbeck : Schody [7’]
 • Grzegorz Jonkajtys: Arka [8’]
  7. Siła symbolu – dr Mariola Jankun-Dopart
 • Andrzej Wajda: Popiół i diament [97’]
 • Feliks Falk: nowela w TVP „Solidarność, Solidarność”
  (etiuda pt: Krótka historia jednej tablicy) [5’]
 • Grzegorz Skurski: Chleb [10’]
  8. Metafory prawdy– dr Mikołaj Jazdon
 • Marcel Łoziński: Wszystko może się przytrafić [39’]
 • Andrzej Czarnecki: Szczurołap [20’]
 • Krzysztof Kieślowski: Siedem kobiet w różnym wieku [15’]
  9. Mówić nie wprost – dr Mariola Jankun-Dopart
 • Marek Piwowski: Rejs [65’]
 • Krzysztof Kieślowski: Urząd [5’]
  10. Bez komentarza? – dr Piotr Sitarski
 • Andrzej Fidyk: Defilada [60’]
 • Marcel Łoziński: Egzamin dojrzałości [16’]
  11. Rozdroża historii – dr Andrzej Szpulak
 • Andrzej Wajda: Człowiek z marmuru [153’]
 • Paweł Kędzierski: Dokąd? [16’05]
  12. Zapisy przeszłości – dr Katarzyna Mąka-Malatyńska
 • Maciej Drygas: Usłyszcie mój krzyk [46’]
 • Dariusz Jabłoński: Fotoamator [55’]
  13. Wokół narodowych stereotypów – dr Natasza Korczarowska
 • Andrzej Munk: Eroica [78’]
 • Julian Antoniszczak: Ostry film zaangażowany [7’]
  14. Gorzki śmiech – dr Piotr Sitarski
 • Andrzej Munk: Zezowate szczęście [107’]
 • Daniel Szczechura: Fotel [5’]
  15. W krzywym zwierciadle – mgr Radosław Osiński
 • Andrzej Kondratiuk: Hydrozagadka [70’]
 • Julian Antoniszczak: Polska kronika non-camerowa Nr. 1 [10’]
  16. Współczesne lęki – dr Monika Maszewska-Łupiniak
 • Krzysztof Krauze: Dług [97’]
 • Marcin Latałło: Nasza ulica [52’]
  17. Portrety zbiorowości – dr Kamila Żyto
 • Kazimierz Kutz: Sól ziemi czarnej [100’]
 • Grzegorz Pacek: Jestem zły [29’]
  18. Mali bohaterowie – dr Jadwiga Mostowska
 • Janusz Nasfeter: Abel, twój brat [87’]
 • Sławomir Fabicki: Męska sprawa [25’35”]
  19. Między fikcją a rzeczywistością – dr Małgorzata Jakubowska
 • Wojciech Marczewski: Ucieczka z kina „Wolność” [87’]
 • Grzegorz Koncewicz: Exit [10’]
  20. Poezja i proza kina – dr Sylwia Kołos
 • Filip Bajon: Aria dla atlety [99’]
 • Janusz Kondratiuk: Dziewczyny do wzięcia [45’]
  21. Kino o kinie – dr Małgorzata Jakubowska
 • Krzysztof Kieślowski: Amator [117’]
 • Marcel Łoziński: Ćwiczenia warsztatowe [12’]
  22. Gry filmowe – mgr Aleksandra Frączek
 • Juliusz Machulski: Deja Vu [108’]
 • Michał Dudziewicz: Wyjście na jaw robotników kina z fabryki snów [12’41]
  23. Malarskie inspiracje – dr Piotr Skrzypczak
 • Andrzej Wajda: Brzezina [99’]
 • Piotr Dumała: Łagodna [11’]
  24.Nowa estetyka – dr Konrad Klejsa
 • Krzysztof Krauze: Gry uliczne [100’]
 • Jerzy Kucia: Strojenie instrumentów [15’]
  25. Esej filmowy – dr Konrad Klejsa
 • Krzysztof Zanussi: Iluminacja [87’]
 • Grzegorz Królikiewicz: Prekursor [18’]
  26. Kim jestem? – dr Monika Maszewska-Łupiniak
 • Krzysztof Kieślowski: Gadające głowy [14’]
 • Andrzej Jakimowski: Zmruż oczy [86’]