Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2018

Zapraszamy na Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie.

1.10 – 31.12.2018

Nie Wydarzenia

Co to jest Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych?

Europejski tydzień umiejętności zawodowych to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego. Inicjatywa obejmuje wydarzenia w krajach Unii Europejskiej na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Kiedy ma miejsce?

Druga edycja Europejskiego tygodnia umiejętności zawodowych, do której przyłączyło się nasze Centrum, odbędzie się w dniach 5-9 listopada 2018 r. Najważniejszą częścią Europejskiego tygodnia umiejętności zawodowych są jednak wydarzenia i działania zorganizowane przez różne instytucje, w tym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie, w okresie od 1 października do 31 grudnia 2018 r. Wszystkie organizowane przez Centrum wydarzenia zostały dodane do mapy elektronicznej i udostępnione przez Komisję Europejską wszystkim zainteresowanym na całym świecie.