Egzaminy semestralne

Został opublikowany plan egzaminów semestralnych. Egzaminy dla słuchaczy szkoły stacjonarnej i zaocznej będą przeprowadzone w formie zdalnej. Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do egzaminu zgodnie z planem, mogą złożyć na adres mailowy dyrektor@ckukoszalin.edu.pl podanie o wyznaczenie terminu dodatkowego.