Egzaminu ósmoklasisty 2024 r.

14.05.2024 r. godz. 9.00 – język polski
15.05.2024 r. godz. 9.00 – matematyka
16.05.2024 r. godz. 9.00 – język angielski.

Na egzamin należy zgłosić się o godz. 8.20 z dowodem potwierdzającym tożsamość i długopisem/piórem z czarnym tuszem, dodatkowo na egzamin z zakresu matematyki należy zabrać: linijkę.

Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na salę egzaminacyjną.

Przystąpienie do wszystkich egzaminów jest jednym z warunków otrzymania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.