Egzamin zawodowy w sesji styczeń-luty 2022

AUD.02.

(fotograf)

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
BUD.20.

(technik inżynierii sanitarnej)

Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
EKA.05.

(technik rachunkowości)

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych),
INF.02.

(technik informatyk)

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
MEC.05.

(technik mechanik)

Użytkowanie obrabiarek skrawających
SPL.05.

(technik spedytor)

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów