EGZAMIN ZAWODOWY styczeń-luty 2020 – składanie Deklaracji

Termin składania deklaracji przez osoby przystępujące do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2020 upływa 6 września 2019 r.

Deklarację w CKU Koszalin  składają:

  • słuchacze, którzy ukończą KKZ w listopadzie 2019 r.,
  • słuchacze, którzy przystąpili do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2019 i nie zdali egzaminu.

Bezpośrednio do OKE w Poznaniu deklarację składają:

  • słuchacze, którzy ukończyli KKZ wcześniej i nie składali deklaracji przystąpienia do egzaminu,
  • słuchacze, którzy złożyli deklarację do sesji czerwiec-lipiec 2019, ale nie przystąpili do egzaminu.