EGZAMIN ZAWODOWY sesja styczeń-luty 2022

Informacja dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych K82, K83, K84, K85, K86, K87

Słuchacze, którzy ukończą kurs mogą przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2022.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu w terminie do 15 września 2021 r.

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do pokoju W32 (budynek warsztatu szkolnego).

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego jest do pobrania na stronie ckukoszalin.edu.pl w zakładce Strefa Słuchacza/Egzamin zawodowy

 

Egzamin zawodowy w sesji styczeń-luty 2022

KWALIFIKACJE:

AUD.02. (fotograf) Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
BUD.20. (technik inżynierii sanitarnej) Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
EKA.05. (technik rachunkowości) Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych),
INF.02. (technik informatyk) Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
MEC.05. (technik mechanik) Użytkowanie obrabiarek skrawających
SPL.05. (technik spedytor) Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów