Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 20.08.2019 r. (wtorek)
z następujących przedmiotów:

  • matematyki o godz. 9.00 w klubie szkolnym (sala 17);
  • pisemnego języka polskiego o godz. 9.00 (sala nr 17);

Na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed jego
rozpoczęciem
z dowodem tożsamości i długopisem z czarnym tuszem.
Poprawkowy egzamin maturalny dotyczy zdających, którzy złożyli
w terminie do 11.07.2019 r. pisemne oświadczenie przystąpienia do egzaminu poprawkowego.