Druk 3D na PK

Słuchacze kursu FOTOTECHNIK zostali zaproszeni do pracowni druku 3D na Politechnice Koszalińskiej. Zostali zapoznani z rodzajami drukarek w technologii trójwymiarowej, materiałami wydruku i ich własnościami oraz oprogramowaniem.

Słuchacze byli bardzo zainteresowani tematem i zadawali mnóstwo pytań. Wykazywali się też dużą inicjatywą przy budowaniu trójwymiarowych obiektów.  Na spotkaniu został zaprojektowany i wydrukowany brelok do kluczy z napisem CKU.