Droga do wolności

Z okazji zbliżającej się 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Centrum odbyło się kilka ciekawych przedsięwzięć. W dniu 08.11.2018 r. odbył się konkurs historyczny pt. „Droga do niepodległości”. Udział w nim wzięli reprezentanci wszystkich semestrów stacjonarnych. Celem konkursu było poszerzenie i utrwalenie wiedzy słuchaczy nt. walki o niepodległość, początków II Rzeczpospolitej oraz kształtowanie szacunku wobec dokonań naszych przodków. Słuchacze rozwiązywali krzyżówkę, pracowali  z atlasami, grali w kalambury oraz uzupełniali słowa pieśni patriotycznych.

W dniu 9.11.2018 r. odbył się uroczysty apel. Słuchacze semestru 5LS wprowadzili zebranych w atmosferę patriotycznego wydarzenia. Przedstawili prezentację multimedialną, która ukazała całą drogę Polski do niepodległości oraz przypomniała jak ważny jest to dzień. Punktualnie o godz.11.11 cała społeczność szkolna zaśpiewała Mazurka Dąbrowskiego. Następnie wszyscy słuchacze udali się na plac przed szkołą, żeby wypuścić w niebo 100 biało-czerwonych balonów.

Wszystkie te działania mają na celu zaszczepienie w młodych ludziach uczuć do własnego kraju, wypracowanie postawy szacunku i tolerancji oraz utrwalenie wiedzy historycznej.