Drodzy Absolwenci

Odbiór świadectw ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych będzie możliwy po wznowieniu pracy szkoły.                  

W jednostkowych przypadkach, w sytuacji, gdy zaistnieje konieczności natychmiastowego odbioru świadectwa ukończenia szkoły, dokument będzie można odebrać w Sekretariacie Słuchaczy, po złożeniu wniosku z uzasadnieniem do dyrektor@ckukoszalin.edu.pl .