CKU na Targach Edukacyjnych

W środę, 3 kwietnia 2019 w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie odbyły się koszalińskie targi szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i placówek szkolno-wychowawczych.

Ofertę przedstawiło 16 szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych. Na targach, oprócz szkół, mieli swoje stoiska m.in. Pałac Młodzieży z ofertą zajęć pozalekcyjnych, przedstawiciele Miejskiej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz doradcy zawodowi.

Również CKU zaprezentowało swoją bogatą ofertę edukacyjną, promując Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Mamy nadzieję, że Targi Edukacyjne pomogą tegorocznym absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów w podjęciu ważnej decyzji dotyczącej przyszłej edukacji i kariery zawodowej.