CKU na konferencji WUP

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie uczestniczyło w zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, w środę 21 czerwca 2017 r. w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie, konferencji połączoną z targami pn. „Fundusze Europejskie szansą dla Młodych na zachodniopomorskim rynku pracy”.

W czasie konferencji zostały przedstawione m. in. zagadnienia dotyczące inicjatywy JEREMIE, instrumentów i możliwości finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych, wsparcie osób młodych ze środków EFS realizowanych przez OHP, aktywizację osób młodych pozostających bez pracy, oraz przykłady dobrych praktyk projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W konferencji uczestniczyły Jolanta Kaczmaryk i Teresa Franczak.

W ramach Targów Centrum promowało realizowane projekty finansowane ze środków EFS oraz ofertę kształcenia. Oferta Centrum jak zawsze cieszyła się zainteresowaniem ze strony odwiedzających. Stoisko targowe przygotowała Jolanta Kaczmaryk z pomocą Joanny Seipioło i Emili Rembisz słuchaczek Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie.