PRAKTYKA ZAWODOWA Przypominamy!

Słuchacze kursów:

K83 (kwalifikacja SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów),

K86 (kwalifikacja BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych),

K87 (kwalifikacja EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych),

aby ukończyć kurs, muszą zrealizować praktykę w wybranej firmie w wymiarze:

K83 – 280 godzin

K86 – 280 godzin

K87 – 140 godzin

Ostateczny termin zaliczenia praktyki – 15 listopada 2021 r.

Słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego zgłasza kierownikowi warsztatu szkolnego dane zakładu, w którym odbywać będzie praktykę zawodową celem spisania umowy pomiędzy szkołą a zakładem.

Przed rozpoczęciem praktyki należy wypełnić i dostarczyć do pokoju W32 (budynek warsztatu szkolnego) lub przesłać e-mailowo na adres: kursy@ckukoszalin.edu.pl  WNIOSEK O WYSTAWIENIE UMOWY. (Wniosek wypełnia słuchacz).

Po ukończeniu praktyki wypełniony DZIENNICZEK PRAKTYK , wraz z umową i zaopiniowaną praktyką oraz z wystawioną oceną, słuchacz składa do kierownika warsztatu szkolnego w ustalonym terminie, tj. do 15 listopada 2021.

Wniosek o wystawienie umowy oraz dzienniczek praktyk są do pobrania na stronie ckukoszalin.edu.pl w zakładce Strefa Słuchacza/Praktyka zawodowa