Dzień 3 – Inteligencja językowa

Baw się więc słowami, ćwicz umysł i sprawność językową dzięki zabawie.

Odwiedźcie nas na fb i weźcie udział w potyczkach językowych.

Czekamy na rozwiązania do niedzieli 27 lutego.

Napiszcie je na kartce i nie zapomnijcie podać imienia i nazwiska oraz symbolu semestru. Oddajcie kartkę nauczycielowi języka polskiego lub włóżcie do specjalnie przygotowanej skrzynki. Szukajcie napisu:

Zapraszamy

Dzień 2 – Inteligencja językowa

Baw się więc słowami, ćwicz umysł i sprawność językową dzięki zabawie.

Odwiedźcie nas na fb i weźcie udział w potyczkach językowych.

Czekamy na rozwiązania do niedzieli 27 lutego.

Napiszcie je na kartce i nie zapomnijcie podać imienia i nazwiska oraz symbolu semestru. Oddajcie kartkę nauczycielowi języka polskiego lub włóżcie do specjalnie przygotowanej skrzynki. Szukajcie napisu:

Zapraszamy

Dzień 1 – Inteligencja językowa

Inteligencja językowa

Pomaga Ci precyzyjnie formułować swoje myśli. Jej rozwijanie ćwiczy pamięć, wzbogaca słownictwo, wpływa na łatwość skojarzeń i swobodę wypowiedzi. ułatwia publiczne wystąpienia. W parze z inteligencja logiczno–matematyczną doskonali logiczne myślenie i umiejętność analizowania zdarzeń, pozwala dostrzegać ład i wprowadzać go w życie (właściwie rozpoznawać swoje potrzeby, rozsądnie planować dzień). W połączeniu z inteligencją kreatywną otwiera umysł na nowe pomysły i idee, jest matką wynalazków.

Baw się więc słowami, ćwicz umysł i sprawność językową dzięki zabawie.

Odwiedźcie nas na fb i weźcie udział w potyczkach językowych.

Czekamy na rozwiązania do niedzieli 27 lutego.

Napiszcie je na kartce i nie zapomnijcie podać imienia i nazwiska oraz symbolu semestru. Oddajcie kartkę nauczycielowi języka polskiego lub włóżcie do specjalnie przygotowanej skrzynki. Szukajcie napisu:

Zapraszamy