Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania i dedykowany młodym ludziom czat internetowy

W trosce o dobro dzieci Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym:

  • całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12,
  • dedykowany młodym ludziom czat internetowy, prowadzony przez profesjonalnych psychologów.

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji, można:

  • uzyskać natychmiastowe wsparcie,
  • podzielić się swoimi przeżyciami,
  • wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.