Błękitny patrol w CKU

Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem. Wiele osób liczy na to, że nigdy nie znajdą się w sytuacji kiedy będą musieli walczyć o czyjeś życie, ale to dość naiwne. O wiele rozsądniej jest nauczyć się jak postępować w takich sytuacjach, dlatego w dniu 27 kwietnia 2016 r. w naszej szkole słuchacze wzięli udział w bardzo ciekawych zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Głównym celem zajęć było nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zajęcia przeprowadzili ratownicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie.
W pierwszej części spotkania ratownik opowiedział młodzieży kto i w jaki sposób może zostać ratownikiem. Następnie słuchacze zostali podzieleni na mniejsze grupy, gdzie każdy zespół wykonywał inne zadanie.

Wszystkie zadania były punktowane w celu wyłonienia najlepszej drużyny. I tak jedni rzucali linę do bojki symulując pomoc tonącemu, inni pod czujnym okiem ratownika wykonywali resuscytację na fantomach, a trzeci zespół grał w „familiadę”, gdzie musieli odpowiadać na pytania dotyczące, m.in. pomocy medycznej czy sprzętu ratowniczego. Zwycięska drużyna otrzymała drobne upominki.
Spotkanie to było nie tylko formą zabawy, ale też cennym doświadczeniem dla każdego uczestnika, gdyż wszyscy uświadomiliśmy sobie jak ważna jest szybka reakcja i prawidłowa interwencja w ratowaniu zdrowia i życia drugiego człowieka.