Awaria

Dnia 10 grudnia 2020 r.  w godzinach popołudniowych nastąpiła awaria serwera zewnętrznego obsługującego szkolne strony internetowe naszego miasta.

Z przyczyn od nas niezależnych korzystanie ze szkolnej platformy moodle było utrudnione. Problem został rozwiązany, serwer naprawiony. Zachęcamy słuchaczy do systematycznej nauki zdalnej.