Podziękowania

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie pragnie serdecznie podziękować za udzielenie patronatów medialnych II Konkursowi Fotograficznemu TWÓRCZY KOSZALIN  pt. „Uroki Koszalina”.

Dyrekcja, organizatorzy i społeczność CKU Koszalin są wdzięczni za zaszczyt uzyskania patronatów medialnych tak znaczących mediów.

Swoją pomocą i zaangażowaniem umożliwili Państwo realizację inicjatywy kulturalnej promującej postawy twórcze uczniów koszalińskich szkół oraz nasze miasto i przyczynili się do  popularyzacji tego przedsięwzięcia.

Łączymy wyrazy szacunku oraz przesyłamy pozdrowienia.