Podziękowania

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie pragnie serdecznie podziękować sponsorom za ufundowanie nagród w II Konkursie Fotograficznym TWÓRCZY KOSZALIN  pt. „Uroki Koszalina”.

Dyrekcja, organizatorzy i społeczność CKU Koszalin są wdzięczni za wsparcie  tak hojnych sponsorów.

Swoją pomocą i zaangażowaniem umożliwili Państwo realizację inicjatywy kulturalnej promującej postawy twórcze uczniów koszalińskich szkół oraz nasze miasto i przyczynili się do  popularyzacji tego przedsięwzięcia. Łączymy wyrazy szacunku oraz przesyłamy pozdrowienia.