4Engi na PK

25 października słuchacze 5 LS Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych uczestniczyli w konferencji nowoczesnych rozwiązań dla inżynierów zorganizowanej przez Wydział Mechaniczny PK i Koszalińską Izbę Przemysłowo-Handlową.

Wzięli udział w wykładach i imprezie towarzyszącej Forum Kariery – 4Career, czyli giełdzie pracy.

Zainteresowanie tegorocznych maturzystów wzbudziły trzy stoiska. Pierwsze przygotowała firma Kospel, jeden z największych europejskich producentów elektrycznych podgrzewaczy wody, zasobników i wymienników c.w.u., pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz elektrycznych kotłów c.o.

Drugim wystawcą był Kabel Technik Polska – producent wiązek kablowych dla przemysłu motoryzacyjnego i kolejowego.

Trzecia firma to Meden-Inmed, czołowy producent i dystrybutor profesjonalnego sprzętu medycznego oferujący szeroką gamę produktów dla specjalistów z dziedziny rehabilitacji, ortopedii, dermatologii, urologii, ginekologii, neurologii i chirurgii czy też wyposażenia placówek Medical SPA & Wellness.

Najwięcej czasu słuchacze spędzili przy stoisku Virtual Reality Solutions. Wirtualna rzeczywistość, najprościej mówiąc, zastępuje rzeczywisty świat symulowanym w 3D. Te innowacyjne rozwiązania IT nie służą już dzisiaj tylko do rozrywki. Wykorzystuje się je w branżach: motoryzacyjnej, kosmicznej, architektonicznej, produkcyjnej czy rozrywkowej. Koszalińska firma specjalizuje się w energetyce wiatrowej, choć tworzy też scenariusze umożliwiające trening zwłaszcza tam, gdzie rzeczywistość może okazać się niebezpieczna lub niemożliwa do wykreowania, np. symulacja pożarów i ewakuacji, wypadki masowe.