15 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

W dniu 31.05.2019 r. w klubie szkolnym odbył się konkurs wiedzy o Unii Europejskiej pt. „ Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem”.  Udział w nim wzięli reprezentanci semestrów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Celem konkursu było zainteresowanie słuchaczy sprawami dotyczącymi integracji europejskiej, rozwijanie wiedzy o państwach członkowskich, kształtowanie postaw proeuropejskich i chęci  aktywnego uczestnictwa w budowaniu zjednoczonej Europy. Konkurs ten był także  formą uczczenia 15 rocznicy wstąpienia Polski do UE.  Przed przystąpieniem do testu, słuchacze obejrzeli krótki film edukacyjny, który pozwolił im usystematyzować wiedzę i dowiedzieć się wielu ciekawostek dotyczących Unii.  Następnie uczestnicy konkursu rozwiązywali test, odpowiadali na pytania dotyczące między innymi symboli Unii, instytucji rządzących w UE i różnych ciekawostek związanych z państwami członkowskimi. Słuchacze, którzy uzyskali największa liczbę punktów otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział a laureatom gratulujemy wiedzy!

Laureaci konkursu:

  • I miejsce Jakub Gawrysiak
  • II miejsce Monika Grundkowska
  • III miejsce Maciej Koźlik